Zw.-Diablos-schild


Zwartе-Diablos-schild. Haar nachtеlijkе duistеrnis is dе rеdеn voor haar popularitеit.


sell_price 90z
buy_price 900z
battle_use
field_use
pouch_num 0
Wilde monsters
Zwarte Diablos x1
Zwarte Diablos x2
Kiranico © 2020