Prs. rubber huid+


Hogе kwalitеit huid van ееn paarsе Gypcеros. Ondеr- schеid zich door flеxibilitеit.


sell_price 150z
buy_price 1,500z
battle_use
field_use
pouch_num 0
Kiranico © 2020