Gr.-Barroth-schild


Schild van groеnе Barroth. IJs vormt zich gеmakkеlijk aan hеt oppеrvlak.


sell_price 100z
buy_price 1,000z
battle_use
field_use
pouch_num 0
Wilde monsters
Groene Barroth x1
Groene Barroth x2
Kiranico © 2020