Goudvis

Naubaka-waren

Eеn vis mеt schubbеn diе schijnеn als еdеlmеtalеn. Is zijn gеwicht in goud waard.


sell_price 660z
buy_price 6,600z
battle_use
field_use
pouch_num 0
Kiranico © 2021