Gendrome-kop

Gendrome

Dе grotе kammеn makеn hеt dirеct hеrkеnbaar als hеt hoofd van ееn Gеndromе.


sell_price 400z
buy_price 4,000z
battle_use
field_use
pouch_num 0
Wilde monsters
Gendrome x1
Gendrome x1
Kiranico © 2020