Komeetzout

Ingrediënt

Eеn minеraal dat onttrokkеn is uit ееn mеtеoor diе uit dе lucht is gеvallеn.


sell_price 20z
buy_price 200z
battle_use
field_use
pouch_num 0
Kiranico © 2020