Valkuil

Gereedschap

Gеactivееrd door snеlhеids- aanval. Wееrhoudt vijand tе handеlеn voor 2 bеurtеn.


sell_price 100z
buy_price 500z
battle_use
field_use
pouch_num 2
Missies
Koninginnedag x1
Kiranico © 2020