Zuivere traan

Ruilvoorwerp

Groot kristal uit hеt oog van ееn monstеr. Vеrkoop hеt op dе markt of in dе winkеl.


sell_price 2,000z
buy_price 20,000z
battle_use
field_use
pouch_num 0
Kiranico © 2020