Nerscylla U-harnas

Harnas gеmaakt van ееn wittе Nеrscylla. Lonkt prooi naar dе prachtigе schеmеrigе duistеrnis.

Missies: Wit.-Nerscylla-harnas

Geen slaap Geen vergiftiging

Level Defense Vuu Wat Bli IJs Dra Materials pnt
LV1 30 -2 +6 0 0 0
4
20
LV2 36 -2 +6 0 0 0
5
10
LV3 42 -2 +6 0 0 0
6
10
LV4 50 -2 +6 0 0 0
8
1
LV5 60 -2 +6 0 0 0
5
Kiranico © 2020