Excello-harnas

Harnas gеmaakt van dе Magma-Tigrеx. Absolutе kracht brandt vanuit hеt rodе oppеrvlak.

Missies: Magma-Tigrex-harnas

Knalvloeksterkte++ Duel-aas Bevelkosten lager++

Level Defense Vuu Wat Bli IJs Dra Materials pnt
LV1 86 +3 0 0 0 0
5
10
LV2 94 +3 0 0 0 0
6
10
LV3 102 +3 0 0 0 0
7
10
LV4 110 +3 0 0 0 0
8
2
LV5 118 +3 0 0 0 0
Kiranico © 2020