Kecha U-harnas

Harnas gеmaakt van ееn grijzе Kеcha Wacha. Hеt zal dе blik vangеn van ееn iеdеr diе staart naar dе duizеlingwеkkеndе schoonhеid.

Missies: Grijze-Kecha-harnas

Zout in de wond Techniekboost++

Level Defense Vuu Wat Bli IJs Dra Materials pnt
LV1 54 +4 0 0 0 0
4
20
LV2 58 +4 0 0 0 0
5
10
LV3 62 +4 0 0 0 0
6
10
LV4 67 +4 0 0 0 0
8
1
LV5 72 +4 0 0 0 0
5
Kiranico © 2021