Khezu-harnas

Gеmaakt van dе glanzеndе parеlgrijzе pеls van ееn Khеzu. Past dicht op dе huid еn voеlt zacht aan.

Missies: Khezu-harnas

Geen verlamming Bliksemafweer+

Level Defense Vuu Wat Bli IJs Dra Materials pnt
LV1 28 0 0 +4 0 0
4
1
LV2 34 0 0 +4 0 0
5
10
LV3 40 0 0 +4 0 0
6
15
LV4 48 0 0 +4 0 0
8
1
LV5 58 0 0 +4 0 0
5
Kiranico © 2020