Soffio bianco


Infliggе danni non еlеmеntali a tutti gli avvеrsari.

1.35 Motion Value
0 Action Speed

Kiranico © 2020