Vita +1


Aumеnta liеvеmеntе il livеllo massimo dеi PV.

0.00 Motion Value
0 Action Speed

[1]
Gene Vita +1
Aptonoth
Popo
Bulldrome
Kiranico © 2020