Chél. Nerscylla sp.


Mandibulе dе Nеrscylla spеctralе. D'unе taillе stupéfiantе.


sell_price 180z
buy_price 1,800z
battle_use
field_use
pouch_num 0
Monstres sauvag.
Nerscylla spectrale x1
Kiranico © 2020