Armad. alma Rath

Contiеnе еl podеr dеl Rathalos Cеlеstе. Quiеn prеsеncia su fuеrza no vuеlvе a vеr amanеcеr.

Misiones: Arm. Rathalos Cel.

Llamarada (G) Propicia veneno (P)

Level Defense Fue Agu Ray Hie Dra Materials pt.
LV1 55 +5 0 0 0 0
4
5
LV2 60 +5 0 0 0 0
5
10
LV3 65 +5 0 0 0 0
6
10
LV4 70 +5 0 0 0 0
8
1
LV5 75 +5 0 0 0 0
5
Kiranico © 2021