Lv.攻击力会心率防御力素材购买价格
骨制曲刀
无心斩P
无心斩S
无心斩T
1 8 56
骨 3分
800
2 13 56
骨 4分
兽骨 3分
1,000
3 21 56
骨 8分
兽骨 6分
1,800
猎人匕首
无心斩P
无心斩S
无心斩T
1 8 56
低级矿石 2分
800
2 13 56
低级矿石 2分
水晶 1分
1,000
3 21 56
低级矿石 4分
水晶 2分
1,800
鲜花匕首
无心斩P
无心斩S
无心斩T
1 17 59
毒妖鸟素材 4分
1,900
2 27 59
毒妖鸟素材 6分
怪鸟素材 4分
2,500
3 38 59
毒妖鸟素材 12分
毒袋 2分
4,400
猎人弯刀
无心斩P
无心斩S
无心斩T
1 17 581,900
2 27 58
低级矿石 3分
兽骨 4分
2,500
3 38 58
低级矿石 6分
骨 8分
4,400
士兵短剑
无心斩P
无心斩S
无心斩T
1 24 59
狗龙王素材 4分
2,600
2 34 59
狗龙王素材 6分
青熊兽素材 4分
3,400
3 48 59
狗龙王素材 12分
水兽素材 8分
6,000
骨制
烈火斩P
烈火斩S
烈火斩T
1 26 510
彩鸟素材 4分
2,900
2 36 510
彩鸟素材 6分
青怪鸟素材 4分
3,800
3 50 510
彩鸟素材 12分
火炎袋 2分
6,700
水兽尖刺
流水斩P
流水斩S
流水斩T
1 27 59
水兽素材 4分
3,000
2 38 59
水兽素材 6分
垂皮龙素材 4分
3,900
3 53 59
水兽素材 12分
水袋 2分
6,900
浮空龙匕首
无心斩P
无心斩S
无心斩T
1 29 512
浮空龙素材 4分
3,200
2 41 512
浮空龙素材 6分
甲壳草食龙素材 4分
4,200
3 49 512
浮空龙素材 12分
岩龙素材 8分
7,400
劈木刀
无心斩P
无心斩S
无心斩T
1 41 515
尾锤龙素材 4分
4,900
2 49 515
尾锤龙素材 6分
迅龙素材 4分
6,400
3 59 515
尾锤龙素材 12分
龙石 1分
11,300
隐密锐剑
无心斩P
无心斩S
无心斩T
1 37 1412
迅龙素材 4分
4,900
2 44 1412
迅龙素材 6分
水兽素材 4分
6,400
3 53 1412
迅龙素材 12分
奇猿狐素材 8分
11,300
公主刺剑
烈火斩P
烈火斩S
烈火斩T
1 38 713
雌火龙素材 6分
5,400
2 46 713
雌火龙素材 8分
影蜘蛛素材 6分
7,000
3 56 713
雌火龙素材 13分
毒怪鸟素材 9分
12,400
碎鳍刀
冰结斩P
冰结斩S
冰结斩T
1 49 513
变形冰鲨素材 6分
5,900
2 59 513
变形冰鲨素材 8分
冰结袋 1分
7,700
3 71 513
变形冰鲨素材 13分
碎冰龙素材 9分
13,600
土砂短锤
无心斩P
无心斩S
无心斩T
1 53 513
土砂龙素材 6分
6,900
2 64 513
土砂龙素材 8分
变形冰鲨素材 6分
9,000
3 74 513
土砂龙素材 13分
中级矿石 5分
15,900
火炎锐剑
烈火斩P
烈火斩S
烈火斩T
1 57 513
蛮颚龙素材 6分
中级矿石 2分
7,400
2 68 513
蛮颚龙素材 8分
雌火龙素材 6分
9,600
3 78 513
蛮颚龙素材 13分
飞雷龙素材 9分
17,000
奇怪龙薙刀
迅雷斩P
迅雷斩S
迅雷斩T
1 51 813
奇怪龙素材 6分
7,400
2 61 813
奇怪龙素材 8分
飞雷龙素材 6分
9,600
3 70 813
奇怪龙素材 13分
电气袋 2分
17,000
优雅斗士
冰结斩P
冰结斩S
冰结斩T
1 65 514
风漂龙素材 6分
9,100
2 75 514
风漂龙素材 8分
盾蟹素材 6分
11,800
3 86 514
风漂龙素材 13分
砂龙王素材 9分
20,900
痹蛇咬
无心斩P
无心斩S
无心斩T
1 61 512
黄速龙王素材 6分
9,500
2 70 512
黄速龙王素材 8分
黄速龙素材 6分
12,400
3 81 512
黄速龙王素材 13分
麻痹袋 2分
21,900
毒蛇咬
无心斩P
无心斩S
无心斩T
1 61 512
红速龙王素材 8分
9,500
2 70 512
红速龙王素材 12分
红速龙素材 8分
12,400
3 81 512
红速龙王素材 14分
毒袋 2分
21,900
睡眠弯月刀
流水斩P
流水斩S
流水斩T
1 62 514
水龙素材 6分
9,700
2 71 514
水龙素材 8分
砂龙素材 6分
12,600
3 82 514
水龙素材 13分
睡眠袋 2分
22,300
火红锤
无心斩P
无心斩S
无心斩T
1 77 515
一角龙素材 6分
盾蟹素材 4分
10,800
2 89 515
一角龙素材 8分
角龙素材 6分
14,000
3 98 515
一角龙素材 13分
桃岩龙素材 9分
24,800
猫?拳
无心斩P
无心斩S
无心斩T
1 72 51011,200
2 83 510
木桶艾露猫素材 2分
中级虫 4分
14,600
3 91 510
木桶艾露猫素材 2分
旗鱼 2分
25,800
狐扇花残名
流水斩P
流水斩S
流水斩T
1 77 715
泡狐龙素材 6分
11,300
2 85 715
泡狐龙素材 8分
紫水兽素材 6分
14,700
3 93 715
泡狐龙素材 13分
水袋 2分
26,000
巨神狼牙棒
烈火斩P
烈火斩S
烈火斩T
1 86 523
爆锤龙素材 8分
12,000
2 95 523
爆锤龙素材 12分
熔岩兽素材 8分
15,600
3 105 523
爆锤龙素材 14分
爆破袋 2分
27,600
黑焰剑
烈火斩P
烈火斩S
烈火斩T
1 86 521
铠龙素材 8分
12,000
2 95 521
铠龙素材 12分
熔岩兽素材 8分
15,600
3 105 521
铠龙素材 14分
爆锤龙素材 10分
27,600
封龙剑
龙封斩P
龙封斩S
龙封斩T
1 90 51513,500
碎龙锐剑
烈火斩P
烈火斩S
烈火斩T
1 85 516
碎龙素材 8分
14,100
2 93 516
碎龙素材 12分
爆破袋 2分
18,300
3 97 516
碎龙素材 14分
黑铠龙素材 10分
32,400
灼炎之长剑
烈火斩P
烈火斩S
烈火斩T
1 102 516
斩龙素材 8分
15,300
2 107 516
斩龙素材 12分
炎戈龙素材 8分
19,900
3 112 516
斩龙素材 14分
爆鳞龙素材 10分
35,200
王剑疾雷
迅雷斩P
迅雷斩S
迅雷斩T
1 102 517
雷狼龙素材 8分
奇面族素材 6分
15,300
2 107 517
雷狼龙素材 12分
大雷光虫素材 6分
19,900
3 112 517
雷狼龙素材 14分
电龙素材 10分
35,200
奥德赛之刃
流水斩P
流水斩S
流水斩T
1 105 51115,800
2 110 511
中级矿石 6分
翠水龙素材 8分
20,500
3 116 511
中级矿石 7分
雷狼龙素材 10分
36,300
封龙剑【绝一门】
龙封斩P
龙封斩S
龙封斩T
1 105 51115,800
2 110 511
中级矿石 6分
屠龙果实 8分
20,500
3 116 511
中级矿石 7分
古龙之血 1分
36,300
灭尽龙单手剑
龙封斩P
龙封斩S
龙封斩T
1 106 518
灭尽龙素材 8分
15,900
2 111 518
灭尽龙素材 12分
斩龙素材 8分
20,700
3 117 518
灭尽龙素材 14分
古龙之血 1分
36,600
狱剑龙鳞
龙封斩P
龙封斩S
龙封斩T
1 118 519
狱狼龙素材 8分
18,900
2 124 519
狱狼龙素材 12分
大蚀龙虫素材 6分
24,600
3 130 519
狱狼龙素材 14分
恐暴龙素材 10分
43,500
爆焰之长剑
烈火斩P
烈火斩S
烈火斩T
1 101 71918,900
2 106 71924,600
3 111 71943,500
黄金盾剑
烈火斩P
烈火斩S
烈火斩T
1 118 51918,900
2 124 51924,600
3 130 51943,500
严冰微风
冰结斩P
冰结斩S
冰结斩T
1 123 51919,700
2 129 51925,600
3 135 51945,300
大师奥德赛
流水斩P
流水斩S
流水斩T
1 128 612
上位矿石 12分
矛玉 10分
41,000
2 136 612
上位矿石 12分
苍火龙上位素材 8分
45,000
3 144 612
上位矿石 14分
翠水龙上位素材 10分
50,000
4 152 612
上位矿石 18分
冰龙上位素材 13分
55,000
5 160 612
上位矿石 20分
勇气之证 1分
61,000
6 168 612
上位矿石 14分
67,000
7 176 612
上位矿石 18分
74,000
8 184 612
上位矿石 18分
81,000
9 192 612
上位矿石 18分
89,000
10 200 612
上位矿石 20分
98,000
封龙剑【怨绝一门】
龙封斩P
龙封斩S
龙封斩T
1 128 612
灭龙核 6分
矛玉 10分
41,000
2 136 612
灭龙核 6分
大蚀龙虫上位素材 6分
45,000
3 144 612
灭龙核 7分
狱狼龙上位素材 10分
50,000
4 152 612
灭龙核 9分
灭尽龙上位素材 13分
55,000
5 160 612
灭龙核 10分
勇气之证 1分
61,000
6 168 612
灭龙核 7分
67,000
7 176 612
灭龙核 9分
74,000
8 184 612
灭龙核 9分
81,000
9 192 612
灭龙核 9分
89,000
10 200 612
灭龙核 10分
98,000
喵喵棒
无心斩P
无心斩S
无心斩T
1 115 612
木桶艾露猫上位素材 2分
矛玉 10分
41,000
2 122 612
木桶艾露猫上位素材 2分
翼蛇龙上位素材 8分
45,000
3 130 612
木桶艾露猫上位素材 2分
强力麻痹袋 7分
50,000
4 137 612
木桶艾露猫上位素材 3分
影蜘蛛上位素材 13分
55,000
5 144 612
木桶艾露猫上位素材 3分
感谢之证 1分
61,000
6 151 612
木桶艾露猫上位素材 2分
67,000
7 158 612
木桶艾露猫上位素材 3分
74,000
8 166 612
木桶艾露猫上位素材 3分
81,000
9 173 612
木桶艾露猫上位素材 3分
89,000
10 180 612
木桶艾露猫上位素材 3分
98,000
暗杀弯刀
无心斩P
无心斩S
无心斩T
1 128 612
上位矿石 12分
矛玉 10分
41,000
2 136 612
上位矿石 12分
上位骨 8分
45,000
3 144 612
上位矿石 14分
一角龙上位素材 10分
50,000
4 152 612
上位矿石 18分
爆鳞龙上位素材 13分
55,000
5 160 612
上位矿石 20分
勇气之证 1分
61,000
6 168 612
上位矿石 14分
67,000
7 176 612
上位矿石 18分
74,000
8 184 612
上位矿石 18分
81,000
9 192 612
上位矿石 18分
89,000
10 200 612
上位矿石 20分
98,000
酋长曲刀
无心斩P
无心斩S
无心斩T
1 128 612
上位骨 12分
矛玉 10分
41,000
2 136 612
上位骨 12分
鸟龙种上位素材 8分
45,000
3 144 612
上位骨 14分
绿迅龙上位素材 10分
50,000
4 152 612
上位骨 18分
风牙龙上位素材 13分
55,000
5 160 612
上位骨 20分
感谢之证 1分
61,000
6 168 612
上位骨 14分
67,000
7 176 612
上位骨 18分
74,000
8 184 612
上位骨 18分
81,000
9 192 612
上位骨 18分
89,000
10 200 612
上位骨 20分
98,000
斗士之剑
无心斩P
无心斩S
无心斩T
1 128 612
上位矿石 12分
矛玉 10分
41,000
2 136 612
上位矿石 12分
甲虫种上位素材 8分
45,000
3 144 612
上位矿石 14分
迅龙上位素材 10分
50,000
4 152 612
上位矿石 18分
重甲虫上位素材 13分
55,000
5 160 612
上位矿石 20分
感谢之证 1分
61,000
6 168 612
上位矿石 14分
67,000
7 176 612
上位矿石 18分
74,000
8 184 612
上位矿石 18分
81,000
9 192 612
上位矿石 18分
89,000
10 200 612
上位矿石 20分
98,000
极痹咬
无心斩P
无心斩S
无心斩T
1 116 614
黄速龙王上位素材 12分
矛玉 10分
41,300
2 123 614
黄速龙王上位素材 12分
强力麻痹袋 6分
45,000
3 131 614
黄速龙王上位素材 14分
骸蜘蛛上位素材 10分
50,000
4 138 614
黄速龙王上位素材 18分
雷狼龙上位素材 13分
55,000
5 145 614
黄速龙王上位素材 20分
勇气之证 1分
61,000
6 152 614
黄速龙王上位素材 14分
67,000
7 159 614
黄速龙王上位素材 18分
74,000
8 167 614
黄速龙王上位素材 18分
81,000
9 174 614
黄速龙王上位素材 18分
89,000
10 181 614
黄速龙王上位素材 20分
98,000
剧毒咬
无心斩P
无心斩S
无心斩T
1 116 614
红速龙王上位素材 12分
矛玉 10分
41,300
2 123 614
红速龙王上位素材 12分
鸟龙种上位素材 8分
45,000
3 131 614
红速龙王上位素材 14分
紫毒鸟上位素材 10分
50,000
4 138 614
红速龙王上位素材 18分
苍火龙上位素材 13分
55,000
5 145 614
红速龙王上位素材 20分
勇气之证 1分
61,000
6 152 614
红速龙王上位素材 14分
67,000
7 159 614
红速龙王上位素材 18分
74,000
8 167 614
红速龙王上位素材 18分
81,000
9 174 614
红速龙王上位素材 18分
89,000
10 181 614
红速龙王上位素材 20分
98,000
水兽齿轮
流水斩P
流水斩S
流水斩T
1 129 614
水兽上位素材 12分
矛玉 10分
41,300
2 137 614
水兽上位素材 12分
水生兽上位素材 8分
45,000
3 145 614
水兽上位素材 14分
水龙上位素材 10分
50,000
4 153 614
水兽上位素材 18分
泡狐龙上位素材 13分
55,000
5 161 614
水兽上位素材 20分
勇气之证 1分
61,000
6 169 614
水兽上位素材 14分
67,000
7 177 614
水兽上位素材 18分
74,000
8 185 614
水兽上位素材 18分
81,000
9 193 614
水兽上位素材 18分
89,000
10 201 614
水兽上位素材 20分
98,000
指挥官短剑
无心斩P
无心斩S
无心斩T
1 129 614
狗龙王上位素材 12分
矛玉 10分
41,300
2 137 614
狗龙王上位素材 12分
鸟龙种上位素材 8分
45,000
3 145 614
狗龙王上位素材 14分
变形冰鲨上位素材 10分
50,000
4 153 614
狗龙王上位素材 18分
雌火龙上位素材 13分
55,000
5 161 614
狗龙王上位素材 20分
勇气之证 1分
61,000
6 169 614
狗龙王上位素材 14分
67,000
7 177 614
狗龙王上位素材 18分
74,000
8 185 614
狗龙王上位素材 18分
81,000
9 193 614
狗龙王上位素材 18分
89,000
10 201 614
狗龙王上位素材 20分
98,000
盛开曼陀罗
无心斩P
无心斩S
无心斩T
1 117 615
毒妖鸟上位素材 12分
矛玉 10分
41,600
2 124 615
毒妖鸟上位素材 12分
甲虫种上位素材 8分
46,000
3 131 615
毒妖鸟上位素材 14分
黑狼鸟上位素材 10分
51,000
4 139 615
毒妖鸟上位素材 18分
紫水兽上位素材 13分
56,000
5 146 615
毒妖鸟上位素材 20分
勇气之证 1分
62,000
6 153 615
毒妖鸟上位素材 14分
68,000
7 160 615
毒妖鸟上位素材 18分
75,000
8 167 615
毒妖鸟上位素材 18分
83,000
9 175 615
毒妖鸟上位素材 18分
91,000
10 182 615
毒妖鸟上位素材 20分
100,000
鸟嘴斧
烈火斩P
烈火斩S
烈火斩T
1 130 615
彩鸟上位素材 12分
矛玉 10分
41,600
2 138 615
彩鸟上位素材 12分
草食种上位素材 8分
46,000
3 146 615
彩鸟上位素材 14分
雌火龙上位素材 10分
51,000
4 154 615
彩鸟上位素材 18分
红彩鸟上位素材 13分
56,000
5 162 615
彩鸟上位素材 20分
勇气之证 1分
62,000
6 170 615
彩鸟上位素材 14分
68,000
7 178 615
彩鸟上位素材 18分
75,000
8 186 615
彩鸟上位素材 18分
83,000
9 194 615
彩鸟上位素材 18分
91,000
10 202 615
彩鸟上位素材 20分
100,000
浮空龙战斧
无心斩P
无心斩S
无心斩T
1 132 617
浮空龙上位素材 12分
矛玉 10分
42,200
2 140 617
浮空龙上位素材 12分
掻鸟上位素材 8分
46,000
3 148 617
浮空龙上位素材 14分
绿迅龙上位素材 10分
51,000
4 156 617
浮空龙上位素材 18分
一角龙上位素材 13分
56,000
5 164 617
浮空龙上位素材 20分
勇气之证 1分
62,000
6 172 617
浮空龙上位素材 14分
68,000
7 180 617
浮空龙上位素材 18分
75,000
8 188 617
浮空龙上位素材 18分
83,000
9 196 617
浮空龙上位素材 18分
91,000
10 204 617
浮空龙上位素材 20分
100,000
蛮颚剑追寻者
烈火斩P
烈火斩S
烈火斩T
1 132 617
蛮颚龙上位素材 12分
矛玉 10分
42,200
2 140 617
蛮颚龙上位素材 12分
大猪素材 8分
46,000
3 148 617
蛮颚龙上位素材 14分
爆锤龙上位素材 10分
51,000
4 156 617
蛮颚龙上位素材 18分
斩龙上位素材 13分
56,000
5 164 617
蛮颚龙上位素材 20分
勇气之证 1分
62,000
6 172 617
蛮颚龙上位素材 14分
68,000
7 180 617
蛮颚龙上位素材 18分
75,000
8 188 617
蛮颚龙上位素材 18分
83,000
9 196 617
蛮颚龙上位素材 18分
91,000
10 204 617
蛮颚龙上位素材 20分
100,000
冰凌三星剑
冰结斩P
冰结斩S
冰结斩T
1 132 617
风漂龙上位素材 12分
矛玉 10分
42,200
2 140 617
风漂龙上位素材 12分
碎冰龙上位素材 8分
46,000
3 148 617
风漂龙上位素材 14分
冻戈龙上位素材 10分
51,000
4 156 617
风漂龙上位素材 18分
钢龙上位素材 13分
56,000
5 164 617
风漂龙上位素材 20分
勇气之证 1分
62,000
6 172 617
风漂龙上位素材 14分
68,000
7 180 617
风漂龙上位素材 18分
75,000
8 188 617
风漂龙上位素材 18分
83,000
9 196 617
风漂龙上位素材 18分
91,000
10 204 617
风漂龙上位素材 20分
100,000
山刻刀木斩
无心斩P
无心斩S
无心斩T
1 132 621
尾锤龙上位素材 12分
矛玉 10分
42,200
2 140 621
尾锤龙上位素材 12分
草食种上位素材 8分
46,000
3 148 621
尾锤龙上位素材 14分
爆锤龙上位素材 10分
51,000
4 156 621
尾锤龙上位素材 18分
铠龙上位素材 13分
56,000
5 164 621
尾锤龙上位素材 20分
勇气之证 1分
62,000
6 172 621
尾锤龙上位素材 14分
68,000
7 180 621
尾锤龙上位素材 18分
75,000
8 188 621
尾锤龙上位素材 18分
83,000
9 196 621
尾锤龙上位素材 18分
91,000
10 204 621
尾锤龙上位素材 20分
100,000
奇怪龙痛苦薙刀
迅雷斩P
迅雷斩S
迅雷斩T
1 119 917
奇怪龙上位素材 12分
矛玉 10分
42,200
2 126 917
奇怪龙上位素材 12分
白兔兽上位素材 8分
46,000
3 133 917
奇怪龙上位素材 14分
红怪龙上位素材 10分
51,000
4 140 917
奇怪龙上位素材 18分
电龙上位素材 13分
56,000
5 148 917
奇怪龙上位素材 20分
勇气之证 1分
62,000
6 155 917
奇怪龙上位素材 14分
68,000
7 162 917
奇怪龙上位素材 18分
75,000
8 169 917
奇怪龙上位素材 18分
83,000
9 176 917
奇怪龙上位素材 18分
91,000
10 184 917
奇怪龙上位素材 20分
100,000
红扇・薄重
流水斩P
流水斩S
流水斩T
1 125 817
泡狐龙上位素材 12分
矛玉 10分
42,200
2 133 817
泡狐龙上位素材 12分
砂龙王上位素材 8分
46,000
3 141 817
泡狐龙上位素材 14分
龙玉 5分
51,000
4 148 817
泡狐龙上位素材 18分
紫盾大名蟹上位素材 13分
56,000
5 156 817
泡狐龙上位素材 20分
勇气之证 1分
62,000
6 163 817
泡狐龙上位素材 14分
68,000
7 171 817
泡狐龙上位素材 18分
75,000
8 179 817
泡狐龙上位素材 18分
83,000
9 186 817
泡狐龙上位素材 18分
91,000
10 194 817
泡狐龙上位素材 20分
100,000
爆剑战火之刀
烈火斩P
烈火斩S
烈火斩T
1 119 617
碎龙上位素材 12分
矛玉 10分
42,200
2 126 617
碎龙上位素材 12分
大爆破袋 6分
46,000
3 133 617
碎龙上位素材 14分
樱火龙上位素材 10分
51,000
4 140 617
碎龙上位素材 18分
斩龙上位素材 13分
56,000
5 148 617
碎龙上位素材 20分
勇气之证 1分
62,000
6 155 617
碎龙上位素材 14分
68,000
7 162 617
碎龙上位素材 18分
75,000
8 169 617
碎龙上位素材 18分
83,000
9 176 617
碎龙上位素材 18分
91,000
10 184 617
碎龙上位素材 20分
100,000
斩龙闪剑
烈火斩P
烈火斩S
烈火斩T
1 132 617
斩龙上位素材 12分
矛玉 10分
42,200
2 140 617
斩龙上位素材 12分
爆炎袋 6分
46,000
3 148 617
斩龙上位素材 14分
蛮颚龙上位素材 10分
51,000
4 156 617
斩龙上位素材 18分
苍火龙上位素材 13分
56,000
5 164 617
斩龙上位素材 20分
勇气之证 1分
62,000
6 172 617
斩龙上位素材 14分
68,000
7 180 617
斩龙上位素材 18分
75,000
8 188 617
斩龙上位素材 18分
83,000
9 196 617
斩龙上位素材 18分
91,000
10 204 617
斩龙上位素材 20分
100,000
暗夜剑【昏冥】
无心斩P
无心斩S
无心斩T
1 119 1517
迅龙上位素材 12分
矛玉 10分
42,200
2 126 1517
迅龙上位素材 12分
彩鸟上位素材 8分
46,000
3 133 1517
迅龙上位素材 14分
龙玉 5分
51,000
4 140 1517
迅龙上位素材 18分
狱狼龙上位素材 13分
56,000
5 148 1517
迅龙上位素材 20分
勇气之证 1分
62,000
6 155 1517
迅龙上位素材 14分
68,000
7 162 1517
迅龙上位素材 18分
75,000
8 169 1517
迅龙上位素材 18分
83,000
9 176 1517
迅龙上位素材 18分
91,000
10 184 1517
迅龙上位素材 20分
100,000
巨神冲击
烈火斩P
烈火斩S
烈火斩T
1 132 628
爆锤龙上位素材 12分
矛玉 10分
42,200
2 140 628
爆锤龙上位素材 12分
上位矿石 8分
46,000
3 148 628
爆锤龙上位素材 14分
斩龙上位素材 10分
51,000
4 156 628
爆锤龙上位素材 18分
碎龙上位素材 13分
56,000
5 164 628
爆锤龙上位素材 20分
勇气之证 1分
62,000
6 172 628
爆锤龙上位素材 14分
68,000
7 180 628
爆锤龙上位素材 18分
75,000
8 188 628
爆锤龙上位素材 18分
83,000
9 196 628
爆锤龙上位素材 18分
91,000
10 204 628
爆锤龙上位素材 20分
100,000
土砂冲击
无心斩P
无心斩S
无心斩T
1 132 617
土砂龙上位素材 12分
矛玉 10分
42,200
2 140 617
土砂龙上位素材 12分
上位矿石 8分
46,000
3 148 617
土砂龙上位素材 14分
龙玉 5分
51,000
4 156 617
土砂龙上位素材 18分
黑角龙上位素材 13分
56,000
5 164 617
土砂龙上位素材 20分
勇气之证 1分
62,000
6 172 617
土砂龙上位素材 14分
68,000
7 180 617
土砂龙上位素材 18分
75,000
8 188 617
土砂龙上位素材 18分
83,000
9 196 617
土砂龙上位素材 18分
91,000
10 204 617
土砂龙上位素材 20分
100,000
一角锤
无心斩P
无心斩S
无心斩T
1 132 617
一角龙上位素材 12分
矛玉 10分
42,200
2 140 617
一角龙上位素材 12分
绿迅龙上位素材 8分
46,000
3 148 617
一角龙上位素材 14分
龙玉 5分
51,000
4 156 617
一角龙上位素材 18分
白一角龙上位素材 13分
56,000
5 164 617
一角龙上位素材 20分
勇气之证 1分
62,000
6 172 617
一角龙上位素材 14分
68,000
7 180 617
一角龙上位素材 18分
75,000
8 188 617
一角龙上位素材 18分
83,000
9 196 617
一角龙上位素材 18分
91,000
10 204 617
一角龙上位素材 20分
100,000
破鳍者
冰结斩P
冰结斩S
冰结斩T
1 132 617
变形冰鲨上位素材 12分
矛玉 10分
42,200
2 140 617
变形冰鲨上位素材 12分
旗鱼 2分
46,000
3 148 617
变形冰鲨上位素材 14分
冻结袋 7分
51,000
4 156 617
变形冰鲨上位素材 18分
风漂龙上位素材 13分
56,000
5 164 617
变形冰鲨上位素材 20分
勇气之证 1分
62,000
6 172 617
变形冰鲨上位素材 14分
68,000
7 180 617
变形冰鲨上位素材 18分
75,000
8 188 617
变形冰鲨上位素材 18分
83,000
9 196 617
变形冰鲨上位素材 18分
91,000
10 204 617
变形冰鲨上位素材 20分
100,000
水龙鳍钩剑
流水斩P
流水斩S
流水斩T
1 119 617
水龙上位素材 12分
矛玉 10分
42,200
2 126 617
水龙上位素材 12分
水生兽上位素材 8分
46,000
3 133 617
水龙上位素材 14分
翠水龙上位素材 10分
51,000
4 140 617
水龙上位素材 18分
紫盾大名蟹上位素材 13分
56,000
5 148 617
水龙上位素材 20分
勇气之证 1分
62,000
6 155 617
水龙上位素材 14分
68,000
7 162 617
水龙上位素材 18分
75,000
8 169 617
水龙上位素材 18分
83,000
9 176 617
水龙上位素材 18分
91,000
10 184 617
水龙上位素材 20分
100,000
王牙剑【折雷】
迅雷斩P
迅雷斩S
迅雷斩T
1 132 617
雷狼龙上位素材 12分
矛玉 10分
42,200
2 140 617
雷狼龙上位素材 12分
白海龙上位素材 8分
46,000
3 148 617
雷狼龙上位素材 14分
狱狼龙上位素材 10分
51,000
4 156 617
雷狼龙上位素材 18分
飞雷龙上位素材 13分
56,000
5 164 617
雷狼龙上位素材 20分
勇气之证 1分
62,000
6 172 617
雷狼龙上位素材 14分
68,000
7 180 617
雷狼龙上位素材 18分
75,000
8 188 617
雷狼龙上位素材 18分
83,000
9 196 617
雷狼龙上位素材 18分
91,000
10 204 617
雷狼龙上位素材 20分
100,000
女王刺剑
烈火斩P
烈火斩S
烈火斩T
1 113 817
雌火龙上位素材 12分
矛玉 10分
42,200
2 120 817
雌火龙上位素材 12分
爆炎袋 6分
46,000
3 127 817
雌火龙上位素材 14分
火龙上位素材 10分
51,000
4 133 817
雌火龙上位素材 18分
樱火龙上位素材 13分
56,000
5 140 817
雌火龙上位素材 20分
勇气之证 1分
62,000
6 147 817
雌火龙上位素材 14分
68,000
7 154 817
雌火龙上位素材 18分
75,000
8 161 817
雌火龙上位素材 18分
83,000
9 168 817
雌火龙上位素材 18分
91,000
10 174 817
雌火龙上位素材 20分
100,000
豪剑火神
烈火斩P
烈火斩S
烈火斩T
1 132 623
铠龙上位素材 12分
矛玉 10分
42,200
2 140 623
铠龙上位素材 12分
岩龙上位素材 8分
46,000
3 148 623
铠龙上位素材 14分
黑铠龙上位素材 10分
51,000
4 156 623
铠龙上位素材 18分
钢龙上位素材 13分
56,000
5 164 623
铠龙上位素材 20分
勇气之证 1分
62,000
6 172 623
铠龙上位素材 14分
68,000
7 180 623
铠龙上位素材 18分
75,000
8 188 623
铠龙上位素材 18分
83,000
9 196 623
铠龙上位素材 18分
91,000
10 204 623
铠龙上位素材 20分
100,000
炎灵之葵
烈火斩P
烈火斩S
烈火斩T
1 132 617
火龙上位素材 12分
矛玉 10分
42,200
2 140 617
火龙上位素材 12分
爆炎袋 6分
46,000
3 148 617
火龙上位素材 14分
樱火龙上位素材 10分
51,000
4 156 617
火龙上位素材 18分
苍火龙上位素材 13分
56,000
5 164 617
火龙上位素材 20分
勇气之证 1分
62,000
6 172 617
火龙上位素材 14分
68,000
7 180 617
火龙上位素材 18分
75,000
8 188 617
火龙上位素材 18分
83,000
9 196 617
火龙上位素材 18分
91,000
10 204 617
火龙上位素材 20分
100,000
追寻者蛮雷剑
迅雷斩P
迅雷斩S
迅雷斩T
1 121 918
雷颚龙上位素材 12分
矛玉 10分
42,900
2 128 918
雷颚龙上位素材 12分
蛮颚龙上位素材 8分
47,000
3 135 918
雷颚龙上位素材 14分
电龙上位素材 10分
52,000
4 142 918
雷颚龙上位素材 18分
金狮子上位素材 13分
57,000
5 149 918
雷颚龙上位素材 20分
勇气之证 1分
63,000
6 157 918
雷颚龙上位素材 14分
69,000
7 164 918
雷颚龙上位素材 18分
76,000
8 171 918
雷颚龙上位素材 18分
84,000
9 178 918
雷颚龙上位素材 18分
92,000
10 185 918
雷颚龙上位素材 20分
101,000
狼牙剑【欲狱】
龙封斩P
龙封斩S
龙封斩T
1 134 618
狱狼龙上位素材 12分
矛玉 10分
42,900
2 142 618
狱狼龙上位素材 12分
一角龙上位素材 8分
47,000
3 150 618
狱狼龙上位素材 14分
千刃龙上位素材 10分
52,000
4 158 618
狱狼龙上位素材 18分
恐暴龙上位素材 13分
57,000
5 166 618
狱狼龙上位素材 20分
勇气之证 1分
63,000
6 174 618
狱狼龙上位素材 14分
69,000
7 182 618
狱狼龙上位素材 18分
76,000
8 190 618
狱狼龙上位素材 18分
84,000
9 198 618
狱狼龙上位素材 18分
92,000
10 206 618
狱狼龙上位素材 20分
101,000
铠罗切刀
流水斩P
流水斩S
流水斩T
1 129 823
绚辉龙上位素材 12分
矛玉 10分
43,500
2 137 823
绚辉龙上位素材 12分
蛮颚龙上位素材 8分
48,000
3 144 823
绚辉龙上位素材 14分
桃岩龙上位素材 10分
53,000
4 152 823
绚辉龙上位素材 18分
炎王龙上位素材 13分
58,000
5 160 823
绚辉龙上位素材 20分
勇气之证 1分
64,000
6 167 823
绚辉龙上位素材 14分
70,000
7 175 823
绚辉龙上位素材 18分
77,000
8 182 823
绚辉龙上位素材 18分
85,000
9 190 823
绚辉龙上位素材 18分
94,000
10 198 823
绚辉龙上位素材 20分
103,000
歼灭之尖兵
龙封斩P
龙封斩S
龙封斩T
1 136 619
灭尽龙上位素材 12分
矛玉 10分
43,500
2 144 619
灭尽龙上位素材 12分
苍火龙上位素材 8分
48,000
3 152 619
灭尽龙上位素材 14分
铠龙上位素材 10分
53,000
4 160 619
灭尽龙上位素材 18分
恐暴龙上位素材 13分
58,000
5 168 619
灭尽龙上位素材 20分
勇气之证 1分
64,000
6 176 619
灭尽龙上位素材 14分
70,000
7 184 619
灭尽龙上位素材 18分
77,000
8 192 619
灭尽龙上位素材 18分
85,000
9 200 619
灭尽龙上位素材 18分
94,000
10 208 619
灭尽龙上位素材 20分
103,000
金兽棍【禁忌】
迅雷斩P
迅雷斩S
迅雷斩T
1 136 619
金狮子上位素材 12分
矛玉 10分
43,500
2 144 619
金狮子上位素材 12分
大雷光虫上位素材 6分
48,000
3 152 619
金狮子上位素材 14分
雷狼龙上位素材 10分
53,000
4 160 619
金狮子上位素材 18分
电龙上位素材 13分
58,000
5 168 619
金狮子上位素材 20分
勇气之证 1分
64,000
6 176 619
金狮子上位素材 14分
70,000
7 184 619
金狮子上位素材 18分
77,000
8 192 619
金狮子上位素材 18分
85,000
9 200 619
金狮子上位素材 18分
94,000
10 208 619
金狮子上位素材 20分
103,000
炎王纹章
烈火斩P
烈火斩S
烈火斩T
1 122 619
炎王龙上位素材 12分
矛玉 10分
43,500
2 130 619
炎王龙上位素材 12分
熔岩兽上位素材 8分
48,000
3 137 619
炎王龙上位素材 14分
樱火龙上位素材 10分
53,000
4 144 619
炎王龙上位素材 18分
炎戈龙上位素材 13分
58,000
5 151 619
炎王龙上位素材 20分
勇气之证 1分
64,000
6 158 619
炎王龙上位素材 14分
70,000
7 166 619
炎王龙上位素材 18分
77,000
8 173 619
炎王龙上位素材 18分
85,000
9 180 619
炎王龙上位素材 18分
94,000
10 187 619
炎王龙上位素材 20分
103,000
雷神麒麟宝剑
迅雷斩P
迅雷斩S
迅雷斩T
1 136 625
麒麟上位素材 12分
矛玉 10分
43,500
2 144 625
麒麟上位素材 12分
一角龙上位素材 8分
48,000
3 152 625
麒麟上位素材 14分
巨兽上位素材 10分
53,000
4 160 625
麒麟上位素材 18分
雷狼龙上位素材 13分
58,000
5 168 625
麒麟上位素材 20分
勇气之证 1分
64,000
6 176 625
麒麟上位素材 14分
70,000
7 184 625
麒麟上位素材 18分
77,000
8 192 625
麒麟上位素材 18分
85,000
9 200 625
麒麟上位素材 18分
94,000
10 208 625
麒麟上位素材 20分
103,000
钢龙皇冰剑
冰结斩P
冰结斩S
冰结斩T
1 129 819
钢龙上位素材 12分
矛玉 10分
43,500
2 137 819
钢龙上位素材 12分
冰牙龙上位素材 8分
48,000
3 144 819
钢龙上位素材 14分
冻结袋 7分
53,000
4 152 819
钢龙上位素材 18分
巨兽上位素材 13分
58,000
5 160 819
钢龙上位素材 20分
勇气之证 1分
64,000
6 167 819
钢龙上位素材 14分
70,000
7 175 819
钢龙上位素材 18分
77,000
8 182 819
钢龙上位素材 18分
85,000
9 190 819
钢龙上位素材 18分
94,000
10 198 819
钢龙上位素材 20分
103,000
冰帝穹宫
冰结斩P
冰结斩S
冰结斩T
1 148 620
冰龙上位素材 12分
矛玉 10分
47,400
2 156 620
冰龙上位素材 12分
龙玉 4分
52,000
3 164 620
冰龙上位素材 14分
风漂龙上位素材 10分
57,000
4 172 620
冰龙上位素材 18分
巨兽上位素材 13分
63,000
5 180 620
冰龙上位素材 20分
勇气之证 1分
69,000
6 188 620
冰龙上位素材 14分
76,000
7 196 620
冰龙上位素材 18分
84,000
8 204 620
冰龙上位素材 18分
92,000
9 212 620
冰龙上位素材 18分
101,000
10 220 620
冰龙上位素材 20分
111,000
银岭巧・喀喀喀
冰结斩P
冰结斩S
冰结斩T
1 141 823
银岭上位素材 12分
矛玉 10分
47,400
2 148 823
银岭上位素材 12分
巨兽上位素材 8分
52,000
3 156 823
银岭上位素材 14分
钢龙上位素材 10分
57,000
4 163 823
银岭上位素材 18分
冰龙上位素材 13分
63,000
5 171 823
银岭上位素材 20分
勇气之证 1分
69,000
6 179 823
银岭上位素材 14分
76,000
7 186 823
银岭上位素材 18分
84,000
8 194 823
银岭上位素材 18分
92,000
9 201 823
银岭上位素材 18分
101,000
10 209 823
银岭上位素材 20分
111,000
疯狂屠杀盾剑
无心斩P
无心斩S
无心斩T
1 148 620
鏖魔上位素材 12分
矛玉 10分
47,400
2 156 620
鏖魔上位素材 12分
黑角龙上位素材 8分
52,000
3 164 620
鏖魔上位素材 14分
炮甲虫上位素材 10分
57,000
4 172 620
鏖魔上位素材 18分
荒钩爪上位素材 13分
63,000
5 180 620
鏖魔上位素材 20分
勇气之证 1分
69,000
6 188 620
鏖魔上位素材 14分
76,000
7 196 620
鏖魔上位素材 18分
84,000
8 204 620
鏖魔上位素材 18分
92,000
9 212 620
鏖魔上位素材 18分
101,000
10 220 620
鏖魔上位素材 20分
111,000
映红色扇唐枫
流水斩P
流水斩S
流水斩T
1 133 920
天眼上位素材 12分
矛玉 10分
47,400
2 140 920
天眼上位素材 12分
翠水龙上位素材 8分
52,000
3 148 920
天眼上位素材 14分
泡狐龙上位素材 10分
57,000
4 155 920
天眼上位素材 18分
银岭上位素材 13分
63,000
5 162 920
天眼上位素材 20分
勇气之证 1分
69,000
6 169 920
天眼上位素材 14分
76,000
7 176 920
天眼上位素材 18分
84,000
8 184 920
天眼上位素材 18分
92,000
9 191 920
天眼上位素材 18分
101,000
10 198 920
天眼上位素材 20分
111,000
烬灭闪剑
烈火斩P
烈火斩S
烈火斩T
1 127 820
烬灭刃上位素材 12分
矛玉 10分
47,400
2 133 820
烬灭刃上位素材 12分
爆锤龙上位素材 8分
52,000
3 140 820
烬灭刃上位素材 14分
斩龙上位素材 10分
57,000
4 147 820
烬灭刃上位素材 18分
青电主上位素材 13分
63,000
5 154 820
烬灭刃上位素材 20分
勇气之证 1分
69,000
6 161 820
烬灭刃上位素材 14分
76,000
7 168 820
烬灭刃上位素材 18分
84,000
8 174 820
烬灭刃上位素材 18分
92,000
9 181 820
烬灭刃上位素材 18分
101,000
10 188 820
烬灭刃上位素材 20分
111,000
黄金剑斗士
烈火斩P
烈火斩S
烈火斩T
1 148 620
金火龙上位素材 12分
矛玉 10分
47,400
2 156 620
金火龙上位素材 12分
樱火龙上位素材 8分
52,000
3 164 620
金火龙上位素材 14分
紫毒姬上位素材 10分
57,000
4 172 620
金火龙上位素材 18分
银火龙上位素材 13分
63,000
5 180 620
金火龙上位素材 20分
勇气之证 1分
69,000
6 188 620
金火龙上位素材 14分
76,000
7 196 620
金火龙上位素材 18分
84,000
8 204 620
金火龙上位素材 18分
92,000
9 212 620
金火龙上位素材 18分
101,000
10 220 620
金火龙上位素材 20分
111,000
黑龙剑
龙封斩P
龙封斩S
龙封斩T
黑龙剑
龙封斩P
龙封斩S
龙封斩T
1 148 620
黑龙上位素材 12分
矛玉 10分
47,400
2 156 620
黑龙上位素材 12分
灭龙核 4分
52,000
3 164 620
黑龙上位素材 14分
灭尽龙上位素材 10分
57,000
4 172 620
黑龙上位素材 18分
冰龙上位素材 13分
63,000
5 180 620
黑龙上位素材 20分
勇气之证 1分
69,000
6 188 620
黑龙上位素材 14分
76,000
7 196 620
黑龙上位素材 18分
84,000
8 204 620
黑龙上位素材 18分
92,000
9 212 620
黑龙上位素材 18分
101,000
10 220 620
黑龙上位素材 20分
111,000
猎人匕首
Kiranico © 2024